ENERGIE VOOR INZET
Advies over energie voor de krijgsmacht
Categorie├źn
Defensie komt traag uit de groene startblokken

foto mindef: olieladen uit tender 

De kabinetsformatie gaat een nieuwe ronde in

De eerste poging om tot een nieuw kabinet te komen, is mislukt. Mevrouw Schippers gaat door met haar verkenningen. Alle partijen die daarvoor in aanmerking komen, zijn het over twee belangrijke intensiveringen eens. Er moet meer geld naar Defensie en met de energietransitie moet haast worden gemaakt. Het zou mooi zijn wanneer die beide onderwerpen bij elkaar komen. Daar ziet het helaas nog niet naar uit. 

Het Jaarverslag 2016 Defensie 

Defensie is een van de grootste gebruikers van energie in Nederland en veruit de grootste bij de overheid. Tot het Jaarverslag 2014 deed Defensie verslag van haar energiegebruik. Maar in de jaarverslagen 2015 en 2016 ontbreekt daarover zonder toelichting elke verantwoording. Dat wekt dit jaar extra verbazing omdat de minister in februari 2016 de Operationele Energiestrategie aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Met die Operationele Energiestrategie wil Defensie minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Nodig om in de toekomst de eigen operationele inzet te waarborgen en om bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering.

Na het aanbieden van de Operationele Energiestrategie heeft de Tweede Kamer vragen gesteld. In haar antwoorden (kamerstuk 33 763 van 11 april 2016) zegt de minister toe dat wanneer de uitvoering van de Operationele Energiestrategie op gang komt, ze de Kamer daarover in het Jaarverslag zal informeren. In die zelfde antwoorden-op-vragen kondigt ze aan dat het Plan van Aanpak voor de Operationele Energiestrategie al eind 2016 gereed is. Ze zal daarover in het Jaarverslag 2016 rapporteren. De enige verwijzing daarin is echter dat de Defensie Innovatie Competitie 2016 is gewonnen door "Kite power"; een techniek om met vliegers windenergie op te wekken. Dat laatste is mooi maar nogal schamel gelet op de ambities van defensie en de toezeggingen van de minister.

De minister heeft in het verslagjaar 2016 de Kamer geinformeerd over twee grote materieelprojecten (tankervliegtuigen en onderzeeboten). Maar de mogelijkheden om met die nieuwe wapensystemen bij te dragen aan de ambities om in 2030 en 2050 respectievelijk 20% en 70% minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, worden niet genoemd. Gemiste kansen om stappen te zetten om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Defensie moet meters maken met de Operationele Energiestrategie.

Defensie heeft er belang bij om vaart te maken met de Operationele Energiestrategie. Aanhaken bij de breed gedragen noodzaak om Nederland voor te bereiden op de energietransitie, versterkt de positie van Defensie. Meer geld voor wapensystemen die minder brandstof gebruiken dan hun voorgangers, jaagt immers ook de nieuwe economie aan. Defensie is echter traag uit de groene startblokken gekomen. Hopelijk drukt de nieuwe minister van Defensie de "power boost" knop in.  

Lees ook het artikel "Tijd voor een groene minister van Defensie" (februari 2017)

Hr.Ms.Tromp (1914)

Kooy symposium 2017

Het Kooy Symposium 2017 heeft als thema "Duurzaamheid voor de Krijgsmacht". Het wordt op woensdag 12 april gehouden op de Gen. Maj. Koot kazerne in Stroe. Aanmelden kan tot 4 april.

zie www.kivi.nl/afdelingen/defensie-en-veiligheid 

29 maart 2017

Kromhout Kazerne in de prijzen

Zes kazernegebouwen op de Kromhout Kazerne in Utrecht zijn door de Dutch Green Building Council als "excellent" beoordeeld. Voor meer duurzaamheid worden op de kazerne door Defensie en de exploitatiemaatschappij Komfort ook nog 5.800 m2 zonnepanelen geplaatst. Bron: Defensie

24 februari 2017 

Aandacht voor klimaat-veiligheid op FFC2017

Generaalmajoor Muniruzzaman (Bangladesh) sprak op de Future Force Conference 2017 over de veiligheidsrisico's als gevolg van klimaatverandering. Krijgsmachten zullen daar in de toekomst mee te maken gaan krijgen. Met name als gevolg van vluchtelingen uit gebieden met grote watertekorten of gebieden die worden bedreigt door de stijgende zeespiegel. Muniruzzaman is Voorzitter van de Global Military Advisory Council on Climate Change

13 februari 2017

CU pleit voor Operationele Energie- strategie

De Christen Unie pleit in haar verkiezingsprogramma 2017-2021 voor het naleven van de Defensie Operationele Energiestrategie om de krijgsmacht op langere temijn betaalbaar te houden en de milieubelasting te verminderen.

30 jan 2017

Verkerk: minder fossiele brandstoffen

Generaal Rob Verkerk, Commandant der Zeestrijdkrachten op Twitter: "Defensie streeft bij vervanging marineschepen naar forse reductie verbruik fossiele brandstoffen".

5 januari 2017