ENERGIE VOOR INZET
Advies over energie voor de krijgsmacht
Categorie├źn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twijfelachtig plan: met de Apache doorvliegen tot 2050.

foto minsterie van Defensie

Defensie gaat de Apache-gevechtshelikopter type AH-64D moderniseren naar de AH-64E standaard. Het blijft daarmee tot 2050 beschikken over operationeel relevante gevechtshelikoptercapaciteit. Daarvoor sluit het aan bij het Amerikaanse remanufacture programma. Defensie wil het programma tussen 2021 en 2025 uitvoeren. Met het project is een investering gemoeid tussen de € 250 miljoen en € 1 miljard. Volgens het ministerie houdt remanufacture in dat de bestaande helikopters worden herbouwd, gereviseerd en voorzien van nieuwe rompen, transmissies en rotorbladen. Het vermogen van de motoren wordt vergroot. Is Defensie daarmee klaar voor de toekomst?

De GE T700-701 motor is al in de jaren Zeventig ontwikkeld. Sindsdien zijn er een aantal nieuwere versies gebouwd die meer vermogen hebben. Of ze ook energie-efficiënter zijn geworden, is onduidelijk. De nieuwe Apache gaat daarom waarschijnlijk meer brandstof gebruiken dan de oude. In dat geval gaat de nieuwe Apache niet bijdragen aan de Operationele Energiestrategie (OES-2015): in 2030 wil Defensie 20% minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, in 2050 70% minder. Geen commerciële airliner zou het in z'n hoofd halen tot 2050 te blijven vliegen met jaren Zeventig techniek. Door nu niets aan het brandstofgebruik van de Apache te doen, legt Defensie ook een hypotheek op andere toekomstige projecten. Die moeten dan extra aan de bak om de doelstellingen nog te halen.

Als de nieuwe Apache niet aanzienlijk minder brandstof gebruikt, is de remanufacture een slechte investering. Dan kan de AH-64D beter gewoon uitfaseren. Daarvoor moet een innovatief wapensysteem in de plaats komen dat in de behoefte voorziet maar een kleine logistic footprint heeft. Defensie heeft nog een paar jaar om samen met de industrie na te denken over innovatieve oplossingen. Dat is lastig maar onvermijdelijk als Nederland en Defensie werk willen maken van de energie- en klimaatdoelstellingen.

Blijft er nog een vraag hangen. In 2010 werd op de vliegbasis Gilze-Rijen een demonstratievlucht uitgevoerd met een Apache die vloog op een mix van fossiele brandstoffen en biobrandstoffen. De minister van Defensie en de luchtmachttop waren onder de indruk. Ondanks de succesvolle demonstratie kreeg het vliegen op biobrandstoffen geen vervolg. Was dat omdat er toch technische zorgen bleven hangen of gewoon omdat het te duur was?  Garandeert het remanufacture programma dat de zwaardere motoren van de AH-64E zijn gecertificeerd voor biobrandstoffen. Of moet Nederland dat langdurige en kostbare traject opnieuw zelf doen? 

De OES-2015 maakt sinds kort deel uit van de defensiestrategie maar legt nog weinig gewicht in de schaal. Defensie is nog lang niet klaar voor de toekomst. 

foto Defensie: een Glenn Martin van de Militaire Luchtvaart van het het KNIL wordt bijgetankt

Antwoord op D66-initiatiefnota

Op 9 april heeft de Minster van defensie geantwoord op de D66-initiatiefnota "Defensie energiestrategie: Beleid en bijdrage aan de energietransitie". Lees antwoord met deze link 

10 april 2018

Hybride Quad

Defensie heeft in samenwerking met een extern bedrijf een elektrische Quad met diesel range-extender ontwikkeld. Geluidloos opereren is een taktisch voordeel en elektrisch rijden bespaart brandstof. De nieuwe Quad zal nu in de praktijk worden getest door het Korps Commandotroepen.

maart 2018

D66 dient initiatiefnota in

Door D66-kamerlid Salima Belhaj is een initiatiefnota aan de Tweede Kamer aangeboden: Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage aan de energietransitie. In de initiatiefnota wordt gepleit voor een aanscherping van de Operationele Energiestrategie (2015) en een meer voortvarende aanpak bij het realiseren van concrete stappen om Defensie voor te bereiden op de (energie)uitdagingen van de toekomst.

Link naar Initiatiefnota    

27 februari 2018

Marine kleurt groener

In "Alle Hens" een mooi artikel over hoe de Marine meewerkt aan de ambitie van de gemeente Den Helder om in 2040  energieneutraal te zijn. De marinehaven is een grootverbruiker van energie maar heeft een eigen energiecentrale en een warmtenet waarmee een deel van de gebouwen op het haventerrein van warmte worden voorzien. Marine en Gemeente denken na hoe gebruik kan worden gemaakt van geothermie. De omstandigheden in Den Helder zijn daar gunstig voor. 

Alle Hens

feruari 2018

Motie Diks over fossielvrij initiatief

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van Isabelle Diks (GroenLinks) waarin Defensie wordt opgeroepen te onderzoeken hoe de vliegbasis Leeuwarden kan bijdragen aan de Elfwegentocht. Een initiatief om in Friesland vanaf 1 juli 2018 twee weken te reizen zonder benzine of diesel.

29 november 2017

Biobrandstoffen voor de Rijksrederij

De Rijksrederij tendert momenteel een nieuw brandstofcontract  voor haar vloot van 109 schepen (zeegaand en binnenvaart). Onderdeel van de het contract is de levering van 4500 ton B30 brandstof. Scheepsbrandstof die voor 70% bestaat uit standaard Marine Gas Oil en 30% uit biobrandstoffen. Met het gebruik van biobrandstoffen wil de Rijksrederij bijdragen aan het verminderen van de CO2 uitstoot. 

7 oktober 2017