ENERGIE VOOR INZET
Advies over energie voor de krijgsmacht
Categorie├źn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beter een energiewedloop dan een wapenwedloop!

foto: Shell Sakhalin II

Eind deze maand komt het ministerie van Defensie met een nieuwe defensienota. De afgelopen maanden dachten deskundigen, analisten en lobbyisten met mevrouw Bijleveld mee hoe het extra geld het beste kan worden besteed. De minister denkt graag langs "lange lijnen". Een lange lijn die in de analyses vaak lijkt te ontbreken, is het verleden. Wat vertelt de geschiedenis over de Europese veiligheid en wat zegt dat over de toekomst?

In het prachtige boek "De Zijderoutes" schrijft de Britse historicus Peter Frankopan een geschiedenis over de conflicten tussen Oost en West. Die draaien volgens hem al sinds de Romeinse tijd vaak om handelsbelangen en handelsroutes: producten zoals tarwe, zijde, pelzen, slaven, goud en zilver, specerijen en olie. De strijd om olie begon volgens Frankopan na de ontdekking van olie in Perzië in het midden van de negentiende eeuw en duurt onverminderd voort. Het Westen had tot de val van de sjah in 1979 de overhand maar daarna draaiden de rollen om.

Wellicht een rechtvaardige correctie op de mondiale krachtsverhoudingen maar de wereld is er niet veiliger op geworden. De prijs van ruwe olie bereikte in 2014 een recordhoogte van 147 $ per vat. In het Midden-Oosten is veel van dat verdiende geld gestoken in high-tech wapensystemen; veelal ook van Westerse makelij. Wie bezorgd is over de Russische herbewapening en schrikt van de wonderwapens die Putin onlangs aankondigde, moet bedenken dat die voor een groot deel zijn gefinancierd met geld dat verdiend is met de export van olie en gas aan het Westen. We hebben op de keeper beschouwd zelf de gordel van instabiliteit betaald.

Maar ook de olie-exporterende landen hebben niet alle troeven in handen. In 2014 stortte de prijs van ruwe olie plotseling in. Of het nu de schalieolie revolutie was of "duistere" westerse machinaties, de sellers market werd plotseling een buyers market. Waar eerst de olie-importerende landen elke prijs wilden betalen om hun economie draaiend te houden, zijn de olie-exporterende landen nu bereid met hun prijs te zakken om hun marktaandeel te behouden. Nodig om hun regime te redden. Een relatief lage prijs voor ruwe olie is de beste garantie dat Putins wonderwapens voorlopig niet van de tekentafel komen.

Maar de markt gaat onherroepelijk weer kantelen. De mondiale behoefte aan energie blijft toenemen terwijl de olievoorraden afnemen en er structureel te weinig up-stream wordt geïnvesteerd. Er is maar één manier om te voorkomen dat de prijzen weer omhoogschieten. Het Westen moet haar energiegebruik verminderen en meer duurzame energie op de markt brengen dan de beschikbaarheid van ruwe olie afneemt; de energiewedloop. Vooral van belang voor Europa nu de Verenigde Staten die voorlopig nog zelfvoorziend zijn, hun interesse in het Midden-Oosten lijken te verliezen en China het vacuüm dat daar door ontstaat, dreigt op te vullen.

De lange lijn van de geschiedenis leert dat Europa voor haar veiligheid de angel uit het Oost-West conflict moet halen: olie. Daarvoor moet het de energiewedloop winnen! Defensie moet daarom vooral investeren in wapensystemen die minder brandstof gebruiken dan de wapensystemen die ze vervangen. Om minder afhankelijk te worden van olie en niet langer financieel bij te dragen aan de herbewapening van onze tegenstanders. Geen gemakkelijke opgave maar wel een die samenvalt met de noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan. Tijd voor Defensie om werk te maken van de Operationele Energiestrategie 2015!


D66 dient initiatiefnota in

Door D66-kamerlid Salima Belhaj is een initiatiefnota aan de Tweede Kamer aangeboden: Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage aan de energietransitie. In de initiatiefnota wordt gepleit voor een aanscherping van de Operationele Energiestrategie (2015) en een meer voortvarende aanpak bij het realiseren van concrete stappen om Defensie voor te bereiden op de (energie)uitdagingen van de toekomst.

Link naar Initiatiefnota    

27 februari 2018

Marine kleurt groener

In "Alle Hens" een mooi artikel over hoe de Marine meewerkt aan de ambitie van de gemeente Den Helder om in 2040  energieneutraal te zijn. De marinehaven is een grootverbruiker van energie maar heeft een eigen energiecentrale en een warmtenet waarmee een deel van de gebouwen op het haventerrein van warmte worden voorzien. Marine en Gemeente denken na hoe gebruik kan worden gemaakt van geothermie. De omstandigheden in Den Helder zijn daar gunstig voor. 

Alle Hens

feruari 2018

Motie Diks over fossielvrij initiatief

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van Isabelle Diks (GroenLinks) waarin Defensie wordt opgeroepen te onderzoeken hoe de vliegbasis Leeuwarden kan bijdragen aan de Elfwegentocht. Een initiatief om in Friesland vanaf 1 juli 2018 twee weken te reizen zonder benzine of diesel.

29 november 2017

Biobrandstoffen voor de Rijksrederij

De Rijksrederij tendert momenteel een nieuw brandstofcontract  voor haar vloot van 109 schepen (zeegaand en binnenvaart). Onderdeel van de het contract is de levering van 4500 ton B30 brandstof. Scheepsbrandstof die voor 70% bestaat uit standaard Marine Gas Oil en 30% uit biobrandstoffen. Met het gebruik van biobrandstoffen wil de Rijksrederij bijdragen aan het verminderen van de CO2 uitstoot. 

7 oktober 2017

Symposium Powering future operations

Op 21 september organiseerde Defensie het symposium "Powering future operations". Aan de orde kwamen klimaatverandering, de afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de grote mate van afhankelijk daarvan voor de inzet. Volgens vice-admiraal de Waard, directeur Defensie Materieel Organisatie, moet Defensie echt aan de slag met dat onderwerp. Lees artikel in Materieelgezien en kijk naar videoboodschap van vice-admiraal Arie Jan de Waard.

Materieelgezien 

28 september 2017